Invoice Directive – Swedish Suppliers

Scania tar del i den frivilliga uppförandekod gällande betaldagar som tagits fram för små och medelstora företag verksamma i Sverige. För mer information angående uppförandekoden, se Betaltider. För frågor knutna till Scania och uppförandekoden, så kan ni vända er till nedan kontaktperson.

Kontaktperson: Oscar Holmgren, Head of Business Development, Scania Purchasing

Email: oscar.holmgren@scania.com