Elsäkerhet

Ansvaret delas upp i arbetsmiljöansvar, elanläggningsansvar och installationsbehörighet.

Elanläggningsansvarig eldriftledare på Scania CV AB:s produktionsorter i Sverige är Dick Eriksson.